HEM

Bouppteckning

Vi upprättar bouppteckning som enligt lag ska ske inom tre månader från dödsfallet.

I de fall det saknas ekonomiska medel i dödsboet för att täcka begravningskostnaderna kan kommunen träda in och göra en dödsboanmälan. Denna ersätter då bouppteckningen. Anhöriga ska i så fall snarast kontakta kommunens handläggare för dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Stilla familjejuridik AB
Infanterivägen 2
587 58 Linköping
Telefon: 013 - 10 40 09
Fax: 013 - 10 40 23