HEM

Vision

Vi ska vara en förebild i branschen avseende tjänster inom boutredningar, skiften och därmed förenlig verksamhet.

Vår värdegrund

  • Vi sätter vår uppdragsgivare i centrum
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi sparar inte på stegen
  • Vi respekterar allas olikheter i form av ålder, etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning
  • Vi värnar om Stilla-andan (lojalitet, medmänsklighet, omsorg, hjälpsamhet….)

Hur vi arbetar

För oss är det viktigt att i mötet med våra uppdragsgivare få en god kontakt genom respekt och engagemang, tillit och diskretion där empati är en självklarhet.

Stilla familjejuridik AB
Infanterivägen 2
587 58 Linköping
Telefon: 013 - 10 40 09
Fax: 013 - 10 40 23